ჩვენი სერვისი

ჯინგიდაძირითადად მორგებული წებოვანი სტიკერები ჩვენი მომხმარებლების ნახატების ან ნიმუშების მიხედვით.

ჩვენ კრიტიკულად ვაკონტროლებთ პროდუქტის ხარისხს წარმოების ყოველი ეტაპისთვის, ყალიბის დამზადებიდან წარმოებამდე. ჩვენ ვთავაზობთ ტექნიკურ მხარდაჭერას, რომელიც არავის არ აქვს.