წარმოების ბაზარი

გვყავს მომხმარებლები როგორც შიდა, ასევე საზღვარგარეთის ბაზრიდან.ჯინგიდაგაყიდვების მენეჯერებს შეუძლიათ თავისუფლად ისაუბრონ ინგლისურად კარგი კომუნიკაციისთვის.

ჩვენი ძირითადი გაყიდვების ბაზარი:

ჩრდილოეთ ამერიკა 55.00%

სამხრეთ ევროპა 45.00%